LIST OF MY PUBLICATIONS

In Bulgarian editions:

 1. Амбарева, Х. (2014). Етически аспекти на влиянието на здравната информация в Интернет върху отношенията лекар-пациент.” В:  „Европейските етични стандарти и българската медицина“. Маринова, Е., С. Попова (съст.). (стр. 380-386).  София – Изд. на БЛС.
 2. Амбарева, Х. (2008). Българският имидж в контекста на балканското. В: В. Проданов, М. Тахир, И. Кацарски (ред.), Национално, балканско и европейско: конвергентност и дивергентност (стр. 78-86). София: ИК „ИФИ- БАН”.
 3. Амбарева, Х. (2008). Проекции на приложната естетика. В: В. Проданов (съст.), Философията през ХХІ век (с. 132-142). София: Академично издателство “Марин Дринов”.
 4. Амбарева, Х. 2007. Комерсиалната култура и хуманитарните науки. В: Проданов, В., Димчев, А., Янакиев, А., Джуров, П., Тодоров (съст.), Българската култура – между държавата и пазара, (1-2, 431 стр.). София: ИК ИФИ-БАН.
 5. Амбарева, Х. (2007). Българската култура в контекста на догонващото развитие и глобализираното информационно общество. В: Проданов, В. ( ред.), Догонващото развитие в глобализираното информационно общество (стр. 155-171). София: ИФИ-БАН.
 6. Амбарева, Х. (2007). Човешкото тяло между естетическия идеал и здравната култура. В: Е. Маринова (ред.), Етиката в българското здравеопазване (стр. 462-470). София: СИМЕЛ.
 7. Амбарева, Х. (2007). За необходимостта от пазарно интегриране на българското философско образование. В: Ганчев, П. (съст.), България: интеграция, трансформация, модернизация (116-127). София: Славяни.
 8. Амбарева, Х. (2006). Изграждането на политически имидж и поуки за българския политически живот. В: Г. Янков (ред.), Политическата мисъл на XX век – поуки за България (стр. 248-257).София:Авангард Прима.
 9. Амбарева, Х. (2006). Медийната грамотност: за моралното възпитание в условията на имидж-културата. В: Маринова, Е. (ред.), Морал и социализация на децата и младежите в България (стр. 139-147). София: Фабер.
 10. Амбарева, Х. (2005). Символика на любовта в “Пустия дом”. В: Ал.Федотов, и др. (съст.), Утринна свежест в кадър (стр. 123-235). София: Мултимедийно студио Yes CARO.
 11. Амбарева, Х. (2005). За и против опастността от масовата култура в регионалното развитие. В: Н. Дюлгерова, В. Проданов (ред.), 21 век – регионални аспекти на международните отношения (71-76). Варна: Университетско издателство.
 12. Амбарева, Х. (1996) Утопиите: идеал и реалност. В: доц. Росина Данкова и доц. Евлоги Данков (ред.), Великотърновските традиции в историята на българската философска мисъл, 1 книжка. Велико Търново: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. URL за достъп онлайн: http://www.lubomudrie.hit.bg/index.html.

 IN PRESS:

Амбарева, Х. (201..). „Вървим ли към хакерска етика на труда.” – в сборник от конференция

 

В международни сборници или сборници с международно участие:

 1. Амбарева, Х. (2013).  България и Китай: за общия път и различните посоки. В: М.Маринова (ред.) The Silk Road (272-275). Sofia: Confucius Institute of Sofia.
 2. Ambareva, H. (2013). The Use of Internet for Religious Purposes in Bulgaria. In: B.Todorova (ed.) The Balkans as reality (pp. 100-118). Sofia: Publishing house “St. Ivan Rilski” – UMG.
 3. Амбарева, Х. (2006). Проблемы интеграции цыган в Болгарии. B: Д. М. Гогиберидзе (Ред.), Региональные конфликты в контексте глобализации и становления культуры мира (стр. 366-376). Москва – Ставрополь: Ставропольский государственый университет.
 4. Ambareva, H. (2006). Image-Making and Personal Identity. In: S.Kaneva (ed.), Philosophy Bridging Civilizations and Cultures. Proceedings from 24 Varna International Philosophical School 1-3 June, 2006 (pp. 221-232). Sofia: ИФИ -БАН.
 5. Ambareva, H. (2004). Bulgaria after 1989: Cultural Values in Transition. In: V. Peterca, M. Dimitrana (ed.), Religion and Modernity (pp. 157-170). Bucharest: Roman Catholic St. Teresa Theological Institute.
 6. Ambareva, H. (2003). Who or What Is Nietzsche’s Zarathustra? In: S. Kaneva (ed.), Philosophy between Old and New Values. Proceedings of XXII Varna International Philosophical School 29 May – 1 June 2002 (p. 369-370). Sofia.
 7. Ambareva, H. (2001). Does Philosophy Itself Need Justification? (An Idea for Aesthetic Approach in Philosophy) in: S. Kaneva (ed.), Philosophy between Two Centuries. Proceedings of Varna International Philosophical School May, 29 – June, 2 2000 (p.280-284). Sofia .
 8. Амбарева, Х. (2000). A Chronicle of Anticipated Respect. В: Н. Димитрова, Д. Цацов (съст.), Световност, демокрация и малки народи (стр. 396 -410). София: СУБ.

 In press:

Ambareva, H. (2013). “Does Internet culture create new values and how they are perceived in society?” – в сборник от конференция

 

В чуждестранен периодичен печат:

Амбарева, Х. (2007). Конфликты в сфере духовной культуры в Болгарии: состояние и перспективы урегулирования. В: Е.И. Степанов (ред.), сп. «Конфликтология». 3, 171-179.

 

В периодичен печат на български език:

 1. Сретенова, Н., Обрешков, Н., Амбарева, Х., Ангелова, Д. (2008). Какво очакват младите жени в науката от въвеждането на програма за академично наставничество в България? Списание ‘НАУКА’, том XVIII (кн. 5), 43-47.
 2. Амбарева, Х. (2007). Ценността и цената на красотата. Сп. “Философски алтернативи”. Книжка 6, стр. 178-184.
 3. Сретенова, Н., Обрешков, Н., Амбарева, Х., Ангелова, Д. (2007). Защо учените напускат България? Сп. «Човешки ресурси». Бр. 8 (168), стр. 9-10.
 4. Амбарева, Х. (2006, 27). Медийната грамотност – мода или необходимост? Вестник „Аз-Буки”, стр. 14.
 5. Амбарева, Х. (2003). Немският романтизъм и образът на Свръхчовека при Ницше. Философски алтернативи, кн. 1-2, стр. 149-155
 6. Амбарева, Х. (1996). За епистемологическия алогизъм на дзен-будизма. Списание Философия, кн 4/година V, стр. 53-58.

 

Рецензии на книги:

 1. Амбарева, Х. (2008). Идеята за двойника (Рецензия на книга Идеята за двойника, от И.Стъпова). В. Монд Дипломатик, май 2008, 30.
 2. Амбарева, Х. (2007). Ще оцелее ли българският народ през 21 век. (Рецензия на книга “Ще оцелее ли българският народ през 21 век” от Д. Цацов (ред.)). Сп. Философия, 2, 62-64.

Амбарева, Х. (2007, 15 февруари). Ще оцелее ли българският народ през 21 век. (Рецензия на книга “Ще оцелее ли българският народ през 21 век” от Д. Цацов (ред.)). “Словото днес” – СБП, бр. 6 (515).

 

СТУДИИ

 1. Амбарева, Х. (2007). За естетическата суспенсия на морала при Ницше. В: С. Кънева (Съст.). Ракурси към естетическото – студии (стр. 98 – 136). София: ТИХ-ИВЕЛ.
 2. Амбарева, Х. (2010). Оценки на стойността в съвременните социални науки: Япония. Качено на уебсайт: Трансформации на социалните науки в обществото, основано на знанието http://tsskbs.net/biblioteka/44-publikacii-ekip/95-06-06-2010.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s